Jak vybrat plynový kotel pro domácnost?

Vytápění tvoří nezanedbatelnou část rodinného rozpočtu. Naši předkové topili zejména dřevem a uhlím. Ty však postupně začala vytlačovat poněkud pokrokovější řešení – tepelná čerpadla či elektrické a plynové kotle. A právě plyn patří v Česku mezi nejpopulárnější řešení. Důvody jsou jasné – finanční efektivita a dále jednoduchá obsluha a dlouhá životnost plynového kotle (jedná-li se o kotel renomovaných výrobců). Plynových kotlů nicméně existuje celá řada. A vybrat ten správný, nemusí být jednoduché.

Největší efektivitu nabízí kondenzační kotle

Plynové kotle bychom mohli rozdělit do několika kategorií. Asi nejdůležitějším kritériem je, zda se jedná o nekondenzační či kondenzační kotel. V současnosti se na trhy v Evropské unii dodávají výhradně modernější kondenzační plynové kotle splňující požadavky Ecodesign, které vešly v platnost 26. září 2015. Takové kotle se pyšní výrazně vyšší efektivností než starší nekondenzační kotle. Dokáží totiž využít také teplo vznikající při kondenzaci spalin. Účinnost se u kvalitních kotlů tohoto typu můžu pohybovat i nad hranicí 109 %, což pro zákazníka bude znamenat i více než pětinovou úsporu za palivo oproti kotlům starší konstrukce. Kondenzační kotle navíc ke svému provozu potřebují méně energie. A jejich nezpochybnitelnou předností je i výrazné snížení produkce škodlivin – CO a NOx.

Starší nekondenzační kotel je nutné opravit, nebo vyměnit za kondenzační

Majitelé starších kotlů, tedy těch, které nesplňují požadavky Ecodesign, mohou pomocí nich topit i v dnešní době. Na existující kotle se totiž požadavky Ecodesignu nevztahují. A nevztahovaly se ani na takové kotle, které velkoobchody naskladnili ještě před tímto datem. Prodejci tak mohly nekondenzační kotle nabízet svým zákazníkům až do vyprodání zásob.

Dnes je ale situace jiná. Platí totiž, že v případě technických problémů či končící životnosti staršího plynového kotle máte coby jeho majitel možnost jej buď opravit, anebo jej vyměnit za modernější kondenzační kotel. V souvislosti s výměnou plynového kotle za kondenzační bude nezbytné provést také výměnu kouřovodu.

Několik typů kondenzačních kotlů

V současnosti si můžeme vybírat z celé řady moderních kondenzačních kotlů. Kritérií, na základě nichž je můžeme dělit, existuje několik. Jako nejdůležitější bývá skloňován jejich účel. Na trhu tak existují kotle určené výhradně pro vytápění, které jsou vhodné v domácnostech, kde je ohřev vody zajištěn jiným způsobem. Druhou kategorií jsou pak kondenzační kotle s průtokovým ohřevem. Ty dokážou kromě vytápění místností i ohřívat vodu, a to díky tzv. deskovému výměníku. Výsledkem je moderní kombinované řešení, které vyniká finanční efektivitou a ekologickým provozem.

Další kategorií pak jsou kondenzační kotle s připojením na externí zásobník. Ty disponují vestavěným trojcestným ventilem pro ohřev vody v externím zásobníku a osvědčí se především v domácnostech, kde existuje nutnost ohřívat velké množství teplé vody. Alternativou pak jsou ještě kotle s integrovaným zásobníkem.

Kondenzační kotle se dodávají také v několika výkonnostních variantách, s rozdílnou velikostí zásobníku atp. Doporučujeme tedy výběr prokonzultovat se zavedeným odborníkem na systémy vytápění, např. během pravidelné revize plynových kotlů.

Na kondenzační kotel lze čerpat dotaci

Nový kondenzační kotel nepochybně představuje investici. Dobrou zprávou nicméně je, že podstatnou část nákladů na jeho pořízení mohou občané a právnické osoby dostat zpět formou dotací. Aktuálně probíhá kontinuální výzva, která umožňuje majitelům rodinných domů až do roku 2021 v rámci programu Nová zelená úsporám žádat a čerpat dotace na nákup ekologických řešení vedoucích k úsporám v oblasti energií a rozšíření energie z obnovitelných zdrojů.

V rámci 2. výzvy pro bytové domy pak o dotace mohou žádat také fyzické i právnické osoby, v jejichž vlastnictví jsou bytové domy. V rámci 3. výzvy pro bytové domy, jejímž účelem je podpora výstavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností či jejich přestavba na požadovanou energetickou náročnost, pak o dotace mohou žádat také stavebníci, kteří stavbu řádně dokončí.

 
 
exit();