Kotlíková dotace + Nová zelená úsporám = bonus až 40.000 Kč

Ministerstvo životního prostředí i samotné kraje se snaží pomáhat svými programy ke zlepšení dlouhodobě velmi znečištěného prostředí. Jedním z nejefektivnějších kroků k realizaci tohoto úsilí je dotační program Nová zelená úsporám, který realizuje MŽP a díky němuž jednodušeji zateplíte svůj dům. Získaná finanční injekce z Kotlíkové dotace vám umožní výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel.

Kotlíková dotace 2018

Startovním dnem k podání žádosti v projektu Kotlíkových dotací v Jihočeském kraji byl 30. říjen 2017. A až do 30. června 2018 můžete žádat jako majitel rodinného domu – s maximálně 3 bytovými jednotkami – o finanční dataci na nový topný zdroj. Ve II. výzvě můžete do dotace zahrnout i náklady na stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

V tomto kole může získat peníze z Evropské unie na váš neekologický kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a to pouze 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5, popř. pokud emisní třída nebyla stanovena. Na kotel, který se nachází v nemovitosti, která je v katastru zapsaná jako objekt k bydlení, nikoliv k rekreaci. Na takový zdroj tepla, který splňuje podmínky dotačního programu získáte 70 – 80 % z pořizovací ceny nového kotle, nejvýše 120 tisíc Kč v případě tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu.

O peníze můžete žádat zpětně i na kotel, který jste si pořídili od 15. 7. 2015. Náklady vám dotační fond vrátí na základě předložených dokumentů o provedení výměny a splnění všech podmínek dotačního programu.

Nicméně žadatelé z vybraných obcí mají nárok na navýšení dotace o 7500 Kč. Mezi tzv. prioritní obce patří:

 • České Budějovice,
 • Dobrá Voda u Českých Budějovic,
 • Hůry,
 • Litvínovice,
 • Roudné,
 • Rudolfov,
 • Adamov,
 • Planá,
 • Vráto,
 • Milevsko,
 • Písek,
 • Soběslav,
 • Strakonice,
 • Bechyně,
 • Planá nad Lužnicí,
 • Sezimovo Ústí,
 • Tábor,
 • Týn nad Vltavou,
 • Vodňany.

Bonus až 40.000 Kč

Pokud uvažujete ještě dál o větších rekonstrukcích a plánujete zateplovat, výměnu oken či instalovat solární kolektory, můžete získat ze Státního fondu životního prostředí mimořádný bonus ve výši 20-40 tisíc korun. Tento bonus můžete žádat až dva roky po získání dotace na nový kotel.

A na závěr snad jen připomeneme, že žádost podáte pouze elektronicky. K ní dokládáte podepsaný papírový dokument s povinnými přílohami.

 
 
exit();