Jaro je ideálním obdobím ke kontrole topení. Řemeslníky seženete snadněji než na podzim

Pokud nejste zarputilí milovníci zimních sportů či kryofilové, z konce topné sezony budete mít nejspíš radost. S přicházejícím jarem ale nezapomínejme na vytápění, které nás po celé zimní období drželo v teple a suchu. Zaslouží si péči, kterou mu nyní můžeme poskytnout snadněji než na podzim.

Na jaro se snadněji shání servisní technikové

Dlouhodobě platí, že je o kontrolu plynového kotle největší zájem v podzimních měsících, což se často projevuje kapacitní nedostupností servisních techniků, příp. firem, které tyto služby nabízí. Naopak na konci zimy sháňka po těchto profesionálech taková není. Ostatně není se čemu divit. V dubnu se už většina z nás vidí na koupališti či na cyklostezce. Tak či onak ale platí, že pokud se chcete svému plynovému kotli odvděčit za dobré služby (příp. si pojistit, že se na něj budete moci spolehnout i další sezonu), máte právě v těchto dnech ideální příležitost. Vyškolený servisní technik u vás dost možná zazvoní již zítra, pokud se mu ještě dnes ozvete.

Úkolem technika bude zkontrolovat správnou funkci plynového kotle, seřídit a vyčistit jej, vyměnit případně opotřebované součástky a také vystavit příslušné potvrzení o provedené kontrole.

Podobně jako výrobci doporučujeme provádět revizi plynových kotlů v jednoročních intervalech, třebaže ze zákona takovou povinnost nemáte. Pouze právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé musí jednou za tři roky zrealizovat tzv. provozní revizi.

Dále bychom rádi touto cestou apelovali na novopečené majitele plynových kotlů (kotle na tuhá paliva se již nevyrábí). Stejně jako na ostatní výrobky platí i na váš kotel tovární záruka, která ale může být – a často opravdu bývá – podmíněná prováděním pravidelných revizí. Pokud na revizi zapomenete a kotel se, nedej bože, pokazí, dost možná vám zůstanou jen oči pro pláč. Veškeré protokoly o servisu proto pečlivě uchovejte.

Čištění kotle na tuhá paliva provádějte alespoň dvakrát ročně

Pokud stále používáte kotel na tuhá paliva, vězte, že byste jej měli čistit minimálně dvakrát za rok. Tento úkon lze řešit svépomocí. Doporučujeme nicméně využít služeb profesionálního kominíka, který má dostatek každodenních zkušeností a ví přesně, kam a jak sáhnout.

Nezapomínejte také na pravidelné čištění spalinových cest (2-3x ročně podle toho, jestli topíte sezonně, anebo celoročně) a na povinnost pravidelně (tj. jednou ročně) provádět kontrolu spalinových cest. Jde o úkon, který smí provádět výhradně kominík s příslušným výcvikem (ne topenář). Toho bude zajímat především kondice komína (nakonec je to přece kominík) a napojení kouřovodu. Zároveň vám určitě komín jako takový i vyčistí, příp. provede další drobné servisní úkony. Čistit pravidelně spalinové cesty má smysl a lze je realizovat svépomocí. Předcházíte tak vážnějším technickým problémům, které mohou vyústit i v to, že kotel nebudete moci dále používat a budete muset po opravě nechat dělat také revizi komína.

Péči potřebují i radiátory

Pokud topíte pomocí radiátorů, zkontrolujte především napojení trubek. Případnou závadu (zrezivění, unikající vodu, zatuhlou termostatickou hlavici apod.) řešte v součinnosti s profesionály. Pokusy o “domácí servis” zpravidla nekončí dobře.

 
 
exit();