Pravidelné revize tlakových nádob mají smysl. Navíc je vyžaduje zákon

O každý přístroj či vybavení je nutné pečovat. V případě tlakových nádob vám povinnost provádět revize (a případně servis) stanovuje platná legislativa, za jejíž porušení hrozí statisícové pokuty. Pravidelně kontrolovat jejich kondici se ale vyplatí, ani kdyby zákon takto striktní nebyl.

Bezpečnost vás i vašich zaměstnanců na prvním místě

Pokud je pro vás bezpečnost osob důležitá, pravidelné revize nepodceňujte. Vyvarujete se tak situaci, že tlaková nádoba ve špatné kondici exploduje či se stane nefunkční, důsledkem čehož může dojít k újmě na zdraví či dokonce na životě. Neprovedení povinné revize může navíc mít za následek – dojde-li ke škodné události – odmítnutí či zkrácení pojistného plnění ze strany pojišťovny. A v případě kombinace komplikovaných zranění u více osob, škody na budově a třeba ušlého zisku může celková škoda hravě přesáhnout hranici 10 milionů korun, což může být likvidační částka i pro středně velkou firmu, natož drobné s.r.o. A v potaz je třeba brát i postih při případné kontrole. Pokuta se může vyšplhat do stovek tisíc korun.

Ale nemalujme hned čerta na zeď. I kdyby k žádné tragédii dojít nemělo, pravidelné kontroly se vám vyplatí. Prodlužují totiž životnost zařízení, které pak nemusíte dříve měnit za nové.

Svěřte revizi odborníkům

Máte-li povinnost provádět revize tlakových nádob (platí pro podnikatele, vlastníky nemovitostí i bytová družstva), doporučujeme obrátit se na profesionály v oboru. Ti vám důkladně vysvětlí, jaké úkony je třeba provést a v jakých časových intervalech. A budete-li mít zájem, rádi pro vás revizi zrealizují.

Tlakové nádoby – lhůty pro revize

Ještě před uvedením tlakové nádoby do provozu je nezbytné provést její výchozí revizi. Do 14 dnů od uvedení tlakové nádoby do provozu je nezbytné ji podrobit první provozní revizi. Další provozní revize pak musí proběhnout maximálně 1 rok od předchozí revize. Každých 5 let je nutné objednat tzv. vnitřní revizi a zkoušku těsnosti. Majitelé tlakových nádob musí provádět také tlakovou zkoušku, a to v intervalu 9 let. Nutno dodat, že uvedené intervaly jsou ty, které stanovuje příslušná norma. Může se stát, že výrobce konkrétní tlakové nádoby stanoví interval kratší. V takovém případě máte povinnost postupovat podle pokynů výrobce.

 
 
exit();