Přestanou se české firmy bát progresivních energetických řešení?

Nejen fyzické osoby, ale také firmy těží z technologického pokroku v oblasti energetiky. Daří se nám využívat energii efektivněji než kdykoliv dříve. Neustále snižujeme závislost na neobnovitelných zdrojích s tím, že energeticky – a tedy ekologicky – šetrné firmy se u mnoha zákazníků těší lepší pověsti a mají potenciál být na trhu úspěšnější. Ve srovnání s Německem či třeba Nizozemím bychom ale v Česku mohli být ještě dále.

Chytré řízení budov, elektromobilita, energetický management, obnovitelné zdroje…

Firmy na celém světě ročně spotřebují téměř 465 TWh elektrické energie. Tedy zhruba tolik, kolik ke svému provozu potřebuje celá Francie. V závislosti na sektoru a typu podnikání je pro firmy efektivní energetický management atraktivním a účinným způsobem, jak snížit náklady na provoz (a tedy podpořit svoji konkurenceschopnost). Navíc sílí tlaky spotřebitelů na to, aby se firmy chovaly vůči životnímu prostřední ohleduplněji. Dá se tedy předpokládat, že výhledově si konkurenceschopnost udrží pouze takové společnosti, které prokážou nižší environmentální dopad své činnosti. Způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, existuje řada. Kromě obnovitelných zdrojů často instalovaných přímo v místě podnikání/výroby roli sehraje elektromobilita, inteligentní řízení budov a automatizace budov, řešení pro akumulaci energie apod.

“Efektivní hospodaření s energiemi, automatizace a chytré řízení provozu spolu s vlastními šetrnými zdroji jsou stavebními kameny moderního podnikání,” říká Tomáš Charouz, programový koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost. “Firmy dnes řeší hlavně nedostatek pracovní síly a výrobních kapacit. Ochlazování ekonomiky a konstantní růst cen energií však postupně zvyšují význam nákladové složky byznysu. Zvyšující se požadavek spotřebitelů na udržitelnost produktů a služeb navíc firmy budou tlačit stále více směrem k šetrnému podnikání. A právě moderní technologie a jejich snižující se cena jsou příležitost pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti i dobrého mediálního obrázku firmy navenek,” dodává Charouz, který na nedávné konferenci Aliance představil novou kampaň o inspirativních firmách ČR s názvem Klub moderních firem.

Automatizace budov představuje 2 % z celkové investice do budovy. Ve finále ale má 80% vliv na snížení provozních nákladů

Podle Michala Petříka ze společnosti BUILDSYS činí náklady na automatizace budov zhruba 2 % z jejich ceny. Finální vliv na snížení provozních nákladů je ale podle něj zhruba 80 %. “Z naší zkušenosti odpovídá výše investice do chytrého řízení zhruba ročním výdajům za energie v dané budově,” dodává Petřík. Firma BUILDSYS dodávala automatizaci budov pro firmy jako Kaufland, Skanska či Jaguar-Land Rover.

Technologie jsou dostupnější, než se zdá

Existuje řada možností, jak pro vaši firmu získat zvýhodněné financování projektů v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů či elektromobility. Vedle palety dotačních titulů jsou k dispozici také bezúročné půjčky či speciální bankovní programy. Příkladem budiž TOP Energy Effect České spořitelny zaměřený na identifikaci a financování úspor energie ve firmách. O možnostech zajištění financování energeticky progresivnějších řešení pro firmy na konferenci přednášel Petr Novotný ze společnosti RENARDS dotační.

 
 
exit();