Kontrola a čištění spalinových cest jsou vyžadovány zákonem. V prvé řadě ale jde o účinný způsob, jak předejít nehodám a ušetřit

S výjimkou skutečně specifických budov platí, že je soustava zajišťující vytápění zdrojem největšího rizika v rámci celé budovy či komplexu budov. Zanedbanost topné soustavy může způsobit, že za teplo zaplatíme více, než bychom museli. V horším případě mohou nepročištěné spalinové cesty způsobit požár. A bohužel ani v roce 2018 se nám zcela nepodařilo vymýtit případy, kdy dochází ke (smrtelným) otravám oxidem uhelnatým – produktem nekvalitního hoření.

Pravidelné kontroly jsou ukotveny v zákoně

1.1.2016 zrušil zákon č. 320/2015 Sb. nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zároveň došlo k doplnění zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 29.ledna 2016 pak vešla v platnost vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, prováděcí předpis k zákonu č.133/1985 Sb.

V praxi to znamená, že je ze zákona nutné provádět pravidelné kontroly u všech spotřebičů vytvářejících spaliny. Nezáleží přitom, na jaké palivo pracují ani zda se spaliny vypouštějí komínem nebo pomocí kouřovodu na fasádu. Jinými slovy, povinnost kontrolovat a čistit spalinové cesty se na vás nevztahuje pouze tehdy, vytápíte-li pomocí elektřiny, solárních panelů či využíváte termální energii.

Četnost kontrol závisí na výkonu spotřebiče

U spotřebičů s výkonem do 50 kW je nutné provést kontrolu spalinové cesty jednou za rok. Je přitom jedno, zda takový spotřebič pálí pevné, kapalné či tuhé palivo. Čištění spalinové cesty je pak v případě sezónního provozu předepsáno v intervalu 2 krát ročně. Spalinové cesty celoročně používaných spotřebičů je nutné čistit 3 krát za rok. Spalujete-li kapalné palivo, musíte spalinovou cestu čistit 2 krát ročně (celoroční provoz) či jednou ročně (sezónní provoz). Využíváte-li plynné palivo, postačí čištění jednou za rok.

U výkonnějších spotřebičů (tj. nad 50 kW) jsou intervaly o něco jednodušeji stanovené. Spalinové cesty spotřebičů na plynné a kapalné palivo je třeba kontrolovat i čistit jednou za rok. U pevného paliva platí pro kontrolu i čištění interval dvakrát ročně.

Spalinové cesty v dobrém stavu šetří peníze

Povinnost provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest je stanovena zákonem, za jehož porušení existují sankce. Především je ale třeba říct, že by čisté spalinové cesty měly být něčím, o co usiluje každý vlastník nemovitosti. Ucpané spalinové cesty mohou být příčinnou nahromadění oxidu uhelnatého a fatálních otrav touto jedovatou látkou. A způsobit mohou také požár. Mimochodem pokud by vaše nemovitost vzplála a pojišťovna by zjistila, že jste zanedbali zákonem předepsané úkony, je dost možné, že odmítne či zkrátí pojistné plnění. I kdybychom ale odhlédli od katastrofických scénářů, čisté spalinové cesty znamenají efektivnější využití energie a tedy finanční úsporu pro majitele nemovitostí.

 
 
exit();