Plynový kotel v domácnosti si zaslouží pravidelnou péči a servis

I člověk bez technického vzdělání či umu tak nějak vytuší, že každé zařízení vyžaduje určitou péči. Plynové kotle v tomto ohledu nejsou výjimkou. I o ně je nutné se starat. Existuje nicméně řada nejasností ohledně rozsahu takové péče a její četnosti.

Domácnosti nemají zákonnou povinnost provádět provozní revize

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé mají zákonnou povinnost provádět jednou za tři roky tzv. provozní revizi kotle na zemní plyn. Během ní certifikovaný technik zjišťuje, zda rozvody plynu a připojená zařízení splňují nároky na těsnost. Domácnosti tuto povinnost nemají. I přesto se ale doporučuje kotel pravidelně kontrolovat, a to jednou za rok. Taková revize spočívá především v seřízení kotle a jeho vyčištění. Teoreticky může tyto úkony provádět kdokoliv. Prakticky je ale jednoznačně vhodné je svěřit někomu, kdo má s revizemi plynových kotlů dostatečné zkušenosti.

Každoroční údržbou šetříte peníze

Správně fungující – tedy vyčištěný a seřízený – kotel má nižší spotřebu než kotel, kterému se nedostává žádné či jen nedostatečné péče. Pravidelné revize plynových zařízení navíc přispívají k prodloužení jejich životnosti. Většina výrobců nových plynových kotlů navíc každoroční údržbu smluvně požaduje coby podmínku k záruce. Tedy pokud se na kotli v průběhu záruční doby objeví porucha a vyjde najevo, že nebyla provedena předepsaná revize, majitel bude dost možná závadu reklamovat marně.

Protokoly uchovávejte

Dokladem o každé servisní prohlídce by měl být protokol. Ten si doporučujeme vždy ponechat. Jiným způsobem budete totiž provedení revize dokazovat těžko. A nejde přitom jen o kotel jako takový. Dojde-li k havárii plynového zařízení a následné škodě na majetku či dokonce na zdraví, je možné, že absenci revize plynového zařízení ve svůj prospěch použije i pojišťovna tak, že zkrátí či neposkytne dohodnuté pojistné plnění. Podnikatelé pak nedoložením provedení revize riskují sankce ze strany odpovědných úřadů.

Kontrolovat je třeba také komíny a spalinové cesty

Kromě kotlů jako takových je nezbytné starat se také o komín, resp. spalinové cesty. U plynových kotlů platí zákonná povinnost provádět každoroční revizi a čištění spalinových cest, které vedou ze zařízení směrem ven. Tuto povinnost mají nejen organizace, ale také fyzické osoby – občané. Nutno dodat, že pověřenou osobou je v takovém případě nikoliv topenář/plynař, ale kominík.

Doporučené servisní úkony pro fyzické osoby

Bez ohledu na to, co je či není stanoveno zákonem, je vhodné, aby domácnosti u plynového kotle s výkonem do 50 kW prováděly následující úkony:

  • servisní kontrola (1 x ročně)
  • kontrola spalinové cesty (1 x ročně)
  • čištění spalinové cesty (1 x ročně)

Opravy a montáž plynových zařízení je práce pro zkušeného technika

Právě jste si koupili nový plynový kotel a řešíte, co bude dál. Odpověď je jednoduchá. Je nutné se obrátit na zkušeného technika, který zajistí veškeré nezbytné úkony související s montáží zařízení. Po rozbalení spotřebiče je třeba provést demontáž stávajícího spotřebiče (je-li nainstalován) a jeho ekologickou likvidaci.

Dále je třeba nový kotel odborně namontovat a napojit na rozvody vody a plynu, resp. elektřiny. Další položku představuje napuštění bojleru a následný test pevnosti a těsnosti.

Pokud vše proběhne, jak má, dochází posléze k odzkoušení nově nainstalovaného kotle. Přidanou hodnotou pak bývá seznámení zákazníka s obsluhou a údržbou.

S opravou plynového kotle neotálejte

Kvalitní plynové kotle renomovaných výrobců sice na neduhy netrpí. Závada ale může teoreticky postihnout i je. V případě, že váš kotel přestane správně pracovat, doporučujeme se co nejrychleji obrátit na odborníky. Včasná oprava plynového zařízení minimalizuje finanční ztrátu způsobenou neefektivně fungujícím kotlem, předchází haváriím a snižuje riziko vážnějšího poškození (nejen) kotle.

 
 
exit();