Až 150 tisíc korun na fotovoltaické systémy díky programu Nová zelená úsporám

Až do roku 2021 běží v rámci oblíbeného dotačního programu Nová zelená úsporám kontinuální výzva. V rámci ní můžete požádat stát o příspěvek na modernizaci svého bydlení zaměřenou na šetrné využívání energie a obnovitelné zdroje. Kromě výměny starých kotlů na tuhá paliva či třeba zateplení se výzva týká také všech, kteří zamýšlejí instalaci solárního systému, resp. jeho rozšíření.

Až 150 tisíc korun na solární panely

Nová zelená úsporám fotovoltaiku podporuje dlouhodobě. Od září loňského roku se navíc dotace týkají i systémů s vyšším instalovaným výkonem. Maximální výše dotace činí 150 tisíc korun.

Dobrou zprávou pak je také to, že na finanční prostředky máte nárok i tehdy, pokud jste již dotaci na fotovoltaické panely získali, nicméně aktuálně plánujete jejich rozšíření. To se týká tisíců domácností, které sluneční energii využívají na ohřev vody, nicméně rády by v budoucnu pomocí ní i vytápěly.

Dotace je možné využít také na nákup fotovoltaických baterií. Na příspěvek dosáhnout ti žadatelé, kteří díky novému systému zvýší celkový využitelný zisk alespoň o 20 %. Nutno dodat, že peníze dostanete pouze tehdy, jsou-li solární panely určené na ohřev vody, resp. přitápění. V současnosti nelze žádat o dotaci na nákup panelů, jejichž účelem bude výroba elektrické energie.

Třetina všech žádostí

Fotovoltaika je mezi lidmi neustále oblíbenější. V současnosti se přibližně každá třetí žádost odeslaná do programu Nová zelená úsporám týká fotovoltaických panelů. Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu i po dokončení instalace. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců.

Stát se na modernizaci vašeho bydlení bude podílet maximálně 50 % způsobilých výdajů (v Ústeckém a Moravskoslezském kraji je to 60 %). Každý žadatel přitom smí obdržet nejvýše 5 milionů korun. Výzva se týká pouze majitelů rodinných a bytových domů s tím, že na jeden takový dům je možné podat pouze jednu žádost. V rámci jedné žádosti nicméně lze dohromady usilovat o peníze na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A), kam spadá např. výměna oken či zateplení, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B) i na efektivní využití zdrojů tepla. Do poslední oblasti přitom spadají fotovoltaické systémy a elektrárny.

U instalace fotovoltaických systémů a dále solárních termických systémů je stanoven limit 100 000 Kč. Výkonné domácí fotovoltaické elektrárny s celkovým využitelným zdrojem více než 4 000 kWh/rok jsou pak podporovány částkou až 150 000 Kč.

Průměrná výše dotace vychází zhruba na 115 000 Kč

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné o peníze žádat až do 31.12.2021. Od roku 2014, kdy dotační program odstartoval, je úspěšným žadatelům zpětně vypláceno v průměru asi 115 000 Kč. V roce 2018 běží také celá řada dalších zajímavých dotačních programů. Z těch, které jsme nezmínili, je podporován nákup elektromobilů. Žádat nicméně lze i o dotace na včely, na chov ovcí či třeba na rybníky.

 
 
exit();