Ceník

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ NA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Ceník platný od 23. února 2017

ZPROVOZNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ
(bez dopravy a elektrických propojení)

bez ohřevu

TUV

s ohřevem

TUV

Plynový kotel do 50 kW 1 200,- 1 440,-
Plynový kondenzační kotel 1 860,- 2 100,-
Plynový kotel od 50 kW do 100 kW 2 400,-
Plynový kotel od 100 kW do 200 kW 3 600,-
Plynový kotel od 200 kW do 500 kW  6 000,-
Plynový kotel s tlakovým hořákem cena dle poptávky
ZPROVOZNĚNÍ ELEKTROKOTLE (bez dopravy a elektrických propojení)
Elektrokotel bez rozlišení 960,-
ZPROVOZNĚNÍ KOTLŮ NA LTO ( bez dopravy a elektrických propojení)
LTO kotel do 50 kW 2 400,-
LTO kotel od 50 kW do 100 kW 4 200,-
LTO kotel od 100 kW do 200 kW 6 000,-
AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ (bez dopravy)
Malé a střední zdroje 1 800,-
SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (VPZ)
VÝJEZD TECHNIKA PO-PÁ SO, NE, svátky
Základní položka výjezdu po Č.B. a v okruhu do 10 km (včetně dopravy) 800,- 1200,-
Základní položka výjezdu mimo Č.B. nad 10 km (bez dopravy) 800,- 1200,-
SERVISNÍ PRÁCE fyzická osoba firma
Servisní práce od 7.00 do 16.30 hod. 400,- 450,-
Servisní práce od 16.30 do 7.00 hod. 500,- 600,-
Servisní práce SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY 600,- 720,-
PŘEPRAVA OSOB A MATERIÁLU
Doprava mimo Č.B. nad 10 km 14,-/km
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, KOMÍN DO 50 kW bez ohřevu TUV s ohřevem TUV
Plynový kotel komínový, pásmo 0 – 10 km 780,- 900,-
Plynový kotel komínový, pásmo 10 – 40 km 900,- 1 020,-
Plynový kotel komínový, pásmo 40 – 70 km 1 020,- 1 140,-
4 pascalový test – měření průtočného množství spalovacího vzduchu k vyhrazenému plynovému zařízení (TPG 704 01) 540,-
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, TURBO DO 50 kW bez ohřevu TUV s ohřevem TUV
Plynový kotel turbo, pásmo 0 – 10 km 900,- 1 020,-
Plynový kotel turbo, pásmo 10 – 40 km 1 020,- 1 140,-
Plynový kotel turbo, pásmo 40 – 70 km 1 140,- 1 260,-
Měření emisí – účinnost spalování kotle (TPG 704 01) 480,-
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, KOND. DO 50 kW bez ohřevu TUV s ohřevem TUV
Plynový kotel kondenzační, pásmo 0 – 10 km 1 320,- 1 440,-
Plynový kotel kondenzační, pásmo 10 – 40 km 1 500,- 1 620,-
Plynový kotel kondenzační, pásmo 40 – 70 km 1 680,- 1 800,-
Kontrola a čištění spalinových cest 600,-
ÚDRŽBA ELEKTROKOTLŮ DO 50 kW
Elektokotel, pásmo 0 – 10 km 780,-
Elektrokotel, pásmo 10 – 40 km 900,-
Elektrokotel, pásmo 40 – 70 km 1 020,-
ÚDRŽBA LTO KOTLŮ DO  50 kW
LTO kotel, pásmo 0 – 10 km 1 800,-
LTO kotel, pásmo 10 – 40 km 2 040,-
LTO kotel, pásmo 40 – 70 km 2 280,-
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika.
Ceny servisních prohlídek jsou uvedeny včetně dopravy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ – KOMÍN + TLAKOVÉ HOŘÁKY
Plynový kotel od 50 kW do 100 kW 1 800,-
Plynový kotel od 100 kW do 200 kW 3 000,-
Plynový kotel od 200 kW do 300 kW 4 200,-
Plynový kotel nad 300 kW 6 000,-
Tlakový hořák do 550 kW 3 000,-,-
Pozn.: U středních a velkých kotlů účtujeme dopravu zvlášť. 14,-/km
ZPROVOZNĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA A PARAMETRIZACE
Tepelné čerpadlo, země – voda 4 200,-
Tepelné čerpadlo, vzduch – voda 3 600,-
ZPROVOZNĚNÍ EKVITERMNÍ REGULACE A PARAMETRIZACE
1 okruh ekvitermní regulace 960,-
ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍ REGULACE A PARAMETRIZACE
Solární regulace 1 okruh 1 200,-
Solární regulace 2 okruhy 2 160,-
Pozn. Každá další činnost je vázána na cenu servisních prací a tedy na HZS (hodinovou zúčtovací sazbu).
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA (pelety, uhlí, obilí, aj.)

ZPROVOZNĚNÍ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA bez ohřevu TUV s ohřevem TUV
Hořák s automatickým podavačem do 30 kW 1 860,- 2 100,-
Hořák s automatickým podavačem do 50 kW 3 000,- 3 360,-
ZPROVOZNĚNÍ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM
Hořák do 30 kW 1 440,-
Hořák do 50 kW 2 160,-
Topenářské práce provádíme po individuální dohodě.
SERVIS A MONTÁŽNÍ PRÁCE SPOJENÉ S ELEKTRO – INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
VÝJEZD TECHNIKA PO-PÁ SO, NE, svátky
Základní položka výjezdu po Č.B. a v okruhu do 10 km (včetně dopravy) 800,- 1200,-
Základní položka výjezdu mimo Č.B. nad 10 km (bez dopravy) 800,- 1200,-
SERVISNÍ PRÁCE fyzická osoba firma
Servisní práce od 7.00 do 16.30 hod. 400,- 450,-
Servisní práce od 16.30 do 7.00 hod. 500,- 600,-
Servisní práce SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY 600,- 720,-
PŘEPRAVA OSOB A MATERIÁLU
Doprava mimo Č.B. nad 10 km 14,-/km
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník ke stažení

Ceník ke stažení ve formátu .pdf