Úpravna vody ve výrobním závodě Dobrá voda

Naše společnost realizovala projekt řízení čerpání vody z hlubinných vrtů a úpravnu vody ve výrobním závodě Dobrá voda.

K řízení tohoto technologického procesu bylo využito řídícího systému Schneider-Electric TAC Xenta. Naše společnost realizovala projekt od začátku do konce. Komplexně zajistila realizaci od vytvoření projektové dokumentace, přes vystrojení rozvaděčů, polní instrumentaci vytvoření softwarové části a vizualizace pro sledování technologického procesu a zajistila celkovou optimalizaci procesu.

Vzhledem k podmínce nepřerušení výroby byl projekt velmi náročný. K přechodu na plnou automatizaci došlo ve velmi krátkém čase a pouze s částečným omezením provozu.

Celkový proces provozu úpravny je možné sledovat a ovládat přes procesní stanici SCADA s vizualizací, kde mají pracovníci obsluhy komplexní dohled nad jednotlivými parametry systému, jako je hlídání stavů kvality vody, maximálních limitů čerpání vody apod.

Fotografie z realizace tohoto projektu si můžete prohlédnout v následující fotogalerii.

 
 
exit();