O nás

Od montáží a servisu k novým technologiím

Společnost Sviták – měření a regulace tepla, s.r.o. datuje svůj vznik již od roku 1991. Začínali jsme jako montážně-servisní společnost, která se zabývala aplikacemi systémů kontroly řízení technologických procesů a rozdělovačů topných nákladů – RTN.

V roce 1996 jsme své služby rozšířili o montáže a projektování měření a regulace (MaR) technologických systémů pro větrání, vytápění a klimatizace, včetně silové části elektro.

Od roku 1997 funguje naše středisko servisu vyhrazených plynových zařízení nad 50 kW.

Reagujeme na rostoucí poptávku po solárních kolektorech a tepelných čerpadlech

O dodávky netradičních zdrojů vytápění, především solárních kolektorů a tepelných čerpadel, jsme rozšířili naše služby v roce 2001, tehdy již jako společnost s ručením omezeným SVITÁK – měření a regulace tepla, s.r.o.

Pomáháme vám k soběstačnosti prostřednictvím vlastních zdrojů energie

Trendy a vývoj technologií sledujeme i nadále. Vzhledem k vzrůstající poptávce po energetické nezávislosti v současné době realizujeme koncepční řešení využití obnovitelných zdrojů pro topné systémy nebo jako návrhy samostatných energetických ostrovů.