Naše služby

V oboru topenářství a kotle se zaměřujeme především na následující služby:

Projekce systému vytápění

Abychom projektovou dokumentaci a individuální návrh řešení pro vaše potřeby zpracovali co nejlépe, navštíví vás naši technologové přímo v objektu, pro který je vytápění navrhováno.

Při projekční činnosti spolupracují naši projektanti profese topení, plyn a vzduchotechnika s technologem a navrhují individuální řešení optimálního systému vytápění. Zohledňují přitom technické podmínky, kvalitu vybraného zařízení i vaše investiční záměry.

Projektovou dokumentaci pro vás následně zpracují ve zvoleném formátu a samozřejmě dle podmínek stanovených ČSN.

Dodávka materiálu a montáž vytápěcího systému

Dodávka potřebného materiálu a montáž systému vytápění ve vašem objektu je pro náš tým samozřejmostí. Technické zázemí, dílny, skladové prostory i vozový park, kterými disponujeme, používáme k vaší spokojenosti.

Standardem je záruční a pozáruční servis v obvyklých lhůtách. Nadstandardní služby spojené s kontinuální havarijní službou jsou součástí smluv o dílo – servisních smluv a jsou zahrnuty v rámci nabídky našich služeb.

Pravidelný servis

U vyhrazených plynových zařízení je nezbytné provádět pravidelné roční prohlídky. Jedná se o důkladnou kontrolu zařízení, při které se pečlivě prověří stav spotřebiče a diagnostikují se případné závady, které je potřeba pro bezpečný a bezporuchový provoz odstranit. Tyto pravidelné servisy jsou v naší společnosti koordinovány tak, aby si zákazník nemusel hlídat pravidelnost a je o návštěvě servisního technika vždy předem informován.

Standardní servisní dosažitelnost

Při standardní servisní dosažitelnosti je zpravidla do 24 hodin od prokazatelného nahlášení závady na dispečink proveden servisní výjezd za účelem opravy nebo identifikace závady.

Smluvní servisní dosažitelnost

V případě potřeby umožňujeme klientům uzavřít s naší společností servisní smlouvu s definovanými servisními podmínkami, které se vždy individuálně sjednávají na míru klientovi. V režimu smluvního servisu lze sjednat servisní zásah i do šesti hodin od nahlášení závady.