I solární parky mohou být vzrušující. Nevěříte?

I v České republice využíváme solární energii, a to jak prostřednictvím větších solárních parků, tak skrze malé domácí elektrárny. Pravdou ale je, že pokud se podíváme na některé solární projekty ze zahraničí, ty naše s nimi nesnesou srovnání. O které úchvatné realizace se jedná?

Benban Solar Park – Egypt

Už jsme si tak nějak zvykli, že to největší a nejvýkonnější je vždy v Číně. A ano, platí to i o solárních farmách. V tuto chvíli největší Tengger Desert Solar Park v Číně s výkonem 1,5 GW ale o své prvenství brzy přijde. Premiantem se totiž stane Benban Solar Park v Egyptě. Solární megapark by měl být dostaven již koncem tohoto roku s tím, že některé jeho části už elektřinu vyrábějí a dodávají do sítě nyní. Celkový výkon by měl dosáhnout 1,65 – 1,8 GW (různé zdroje udávají jiná čísla), což je hodnota, která se blíží výkonu jaderné elektrárny v Dukovanech (2020 MW). Náklady na výstavbu, která bude viditelná z vesmíru, se vyšplhají na asi 4 miliardy dolarů.

Letiště na solární pohon

Solární energetiku lze chápat v kontextu velkých elektráren dodávajících energii do sítě. Neméně důležité jsou ale instalace s mnohem užším určením. Zajímavým příkladem druhé kategorie je bezesporu mezinárodní letiště v indickém městě Cochin. Kromě toho, že jde o 7. nejvytíženější letiště v zemi (ročně odbaví něco přes 10 milionů cestujících), se jedná také o první letiště na světě, o jehož provoz se stará výhradně energie ze slunce. Za toto prvenství bylo dokonce letiště navrženo na ocenění Champion of the Earth (česky: Ochránce planety) udělované Spojenými národy. Energie je vyráběna v solárním parku poblíž letiště s tím, že k provozu je potřeba pouze část takto vyrobené energie. Zbytek je dodáván do sítě.

Solární energetika kvete i v Černobylu

Velmi zajímavým solárním projektem se silnou symbolikou je elektrárna v Černobylu. I přesto, že se nachází v kontaminované zóně, produkuje čistou energii pro asi 2000 domácností. Elektrárnu o výkonu 1 MW společně postavila ukrajinská společnost Rodina a německá firma Enerparc AG. Náklady se vyšplhaly na 1 milion eur. V médiích lze najít informace o tom, že se počítá s rozšířením solární farmy a nárůstem výkonu až na 100 MW (za předpokladu, že se najdou investoři).

Sungrow Solar Farm – Huainan, Čína

Svojí ideou velmi podobné Černobylu jsem některé čínské projekty. Zmiňme třeba Sungrow Solar Farm, ještě nedávno největší plovoucí solární elektrárnu světa. Zajímavostí je, že se plovoucí elektrárny často nachází v místě bývalých a dnes zaplavených uhelných dolů. Jejich stavbu tak lze chápat jako symbolické manifesto přechodu od fosilních zdrojů paliva k těm obnovitelným.

Velkou výhodou plovoucích panelů je to, že nezabírají ornou půdu. Voda navíc systém ochlazuje, čímž zvyšuje jeho efektivitu.

 
 
exit();