Jste bez plynové přípojky? Plynem můžete topit i tak díky speciálnímu zásobníku

Topení plynem je levné, ekologické a velmi pohodlné. Nevznikají saze, nemusí se přikládat, prostě jen topíte. Co ale dělat, pokud nemáte plynovou přípojku
v dosahu svého domova? Jednoduchým řešením je instalace plynového zásobníku.

Nezávislost na rozvodné síti

Plynový zásobník není žádným polovičatým řešením plným kompromisů. Oproti klasické rozvodné síti má dokonce řadu výhod, např. jej nemůže postihnout odstávka. Plynové zásobníky se dodávají v několika kapacitách v závislosti na energetických nárocích. Pokud má zásobník řešit vytápění menšího rodinného domu, většinou postačí malé provedení o objemu kolem 3 m3. Naopak větší provozy – hotely, kancelářské budovy, zdravotnická zařízení atp. – zpravidla potřebují zásobníky na minimálně 8 m3.

Ať už je kapacita zvoleného zásobníku jakákoliv, nemůže se stát, že plyn z čistajasna dojde. Spotřeba je sledována (i dálkově) s tím, že jakmile objem zbývajícího plynu klesne pod určitou úroveň, objednávají uživatelé nákladní automobil s cisternou, z níž se plyn dočerpá zpět.

Primární i záložní zdroj

Plynový zásobník lze nainstalovat i jako záložní zdroj energie. Plyn v zásobníku nijak nedegraduje, ani z něj neuniká. Stejně tak lze zásobník využívat pouze sezónně.

Platíte za spotřebovaný plyn, anebo za zásobník

V případě instalace plynového zásobníku zaplatíte coby uživatel buď za skutečně spotřebovaný plyn, anebo za celý zásobník. Pokud si zvolíte první možnost, množství skutečně spotřebovaného plynu se měří pomocí plynoměru.

Pod zem i nad zem

Plynový zásobník lze umístit na povrchu na horizontální betonovou desku. Alternativou je pak uložení pod zem do pískového lóže na betonovém základě. Fyzické osoby k instalaci zásobníku nepotřebují stavební povolení, pokud jeho kapacita nepřesáhne 5 m3 (tedy v podstatě nikdy – rodinný dům větší zásobník nepotřebuje). Naopak právnická osoba potřebuje stavební povolení vždy bez ohledu na kapacitu zásobníku.

Spolupracujte s profesionály

Instalace i používání plynového zásobníku jsou bezpečné. Rozhodně ale zvolte prověřeného a seriózního dodavatele, který zajistí pravidelnou bezpečnostní a technickou revizi a veškeré nezbytné zkoušky.

 

 
 
exit();