Majitelé, kteří nechodí na domovní schůzky, až po čase zjišťují, že jsou po uši zadlužení

Schůze společenství vlastníků nejsou ztrátou času. Díky nim víte, co se v domě děje. Máte přehled o problémech a výzvách, kterým budete muset v blízké budoucnosti čelit. A také prostřednictvím nich dokážete ovlivnit, jak a za co se utrácí peníze z fondu oprav bytového domu. Kromě toho jsou schůze nenásilnou příležitostí, jak prohloubit či navázat sousedské vztahy. Naopak budete-li schůzky ignorovat, možná párkrát v roce přijdete dříve domů. Jednoho dne se ale můžete třeba dozvědět, že nejste schopní prodat svůj byt proto, že na něm váznou vysoké dluhy ze společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Dluhy z SVJ = dluhy všech vlastníků

Představte si, že žijete v domě, který potřebuje rekonstrukci střechy. Peníze na ni nemáte, a tak si SVJ sdružující celkem 10 bytů vezme úvěr 10 milionů korun. Za nějaký čas máte sice novou střechu nad hlavou, ale také pořádný úvěr, jehož výše odpovídá vašemu spoluvlastnickému podílu. Tedy klidně 1 milion korun i více na byt! Pokud pak budete chtít takový byt prodat, nepodaří se vám to za plnou cenu. Dluh totiž bude při koupi muset převzít nový majitel. Že jste o existenci dluhu nevěděli? Měli jste. Rekonstrukce střechy se určitě řešila na schůzi SVJ, kde bylo rozhodnuto ve vaší nepřítomnosti.

A pozor. Dluhy mohou vzniknout i z nečinnosti SVJ. Představte si, že se na domě neprovede řádná údržba, důsledkem čehož dojde ke vzniku škody na majetku nebo dokonce zranění či usmrcení osoby. Viníkem bude v takovém případě SVJ. A jelikož SVJ rovná se majitelé bytů, rozpočítá se celková škoda opět podle podílu na jednotlivé bytové jednotky.

Chodit na schůze a aktivně se zajímat o dění v domě a kolem domu tedy smysl má.

Nevděčná práce ve výborech SVJ

Řada společenství vlastníků má velký problém. Nedokáží sehnat dostatek členů výboru, kolektivního statutárního orgánu společenství. Důvodem je především nízké až směšné finanční ohodnocení této práce a také velký díl osobní odpovědnosti. Členové výboru musí kontrolovat veškeré zakázky, které SVJ zadává, a musí přitom postupovat s péčí řádného hospodáře. Za porušení této povinnosti, i nedbalé, jim přitom hrozí, že budou muset např. v případě žaloby podané členem SVJ (dost možná takovým, který nechodí na schůze) způsobenou škodu nahradit.

Proto pokud vás někdo přemlouvá, abyste se stali členy výboru, svoje rozhodnutí si dobře rozmyslete. Berte na vědomí, že jde o náročnou práci, nikoliv “vedlejšák”, který naboucháte během odpoledne po návratu z práce. A jelikož expertem v oblasti topenářství, rekonstrukce střech, zahradnictví, elektroinstalací, solární energetiky a spoustě dalších oborů není v jedné osobě nikdo, důrazně doporučujeme svá rozhodnutí konzultovat, žádat o protinabídky a celý průběh zakázek řádně evidovat a archivovat.

Ale nemalujme čerty na zeď. Aktivní účastí na dění kolem bytového domu se především aktivně spolupodílíte na rozhodování o tom, kudy bude váš dům směřovat a zda se z něj stane místo, které máte rádi a kde se vám žije dobře. Chcete na pozemku za domem postavit soukromý fit park, ke kterému budou mít přístup pouze majitelé bytů, anebo třeba dřevěný altán? Navrhněte to na schůzi. Třeba budete překvapení, kolik dalších spoluvlastníků do toho bude chtít jít s vámi.

 

 
 
exit();