Nefunguje vám topení? Dost možná bude třeba jej odvzdušnit

Teploty poprvé od léta zamířily k nule. A ačkoliv meteorologové očekávají oteplení (prý má být až extrémní), nemění to nic na skutečnosti, že podzim přichází a s ním i topná sezona. Její začátek dokáže být krušný. Řada z nás totiž hned první den zjistí, že topení nefunguje, příp. se z něj linou nepříjemné zvuky. Důvodů může být několik. Nejpravděpodobnějším z nich je ale zavzdušnění. Co to znamená a jak topení opravit?

Bubliny v topení

Zavzdušnění je způsobeno vzduchovými bublinami, které se do topení dostávají během dopouštění vody. Kromě zhoršené funkce topení (tj. chlad v bytě + vyšší náklady na vytápění) patří mezi typické příznaky i nepříjemné zvuky – šplouchání, klepání, chrastění. Topení se vám může zavzdušnit bez ohledu na to, zda odebíráte teplo centrálně, či máte vlastní kotelnu. A nastane-li, je třeba jej řešit. Optimálně bychom měli radiátory odvzdušnit na začátku každé topné sezony a poté jednou měsíčně. Pokud by jedno odvzdušnění nepomohlo (příp. by se problémy pouze zmírnily), bude třeba úkon zopakovat. Všeobecně platí, že čím starší je otopná soustava a čím větší máte dům, tím častěji odvzdušňujte. Proces je možné provádět manuálně (viz níže), anebo na radiátory nainstalovat speciální automatické odvzdušňovací ventily.

Odvzdušňování v paneláku aneb poznejte své sousedy

Pokud nejste milovníci společenských setkání, budete se muset na chvíli přemoci. Při řešení zavzdušněného topení v panelácích a bytovkách je totiž třeba součinnost všech obyvatel, kteří využívají jednu stupačku. Všichni nastavte ventily topení na nejvyšší hodnotu, čímž umožníte, aby se vzduch ze spodních pater dostal nahoru k radiátorům osazeným výpustnými ventily. Následuje ruční odvzdušnění radiátorů. Potřebovat budete:

  • nádobu na vodu (většinou postačí sklenice či hrnek)
  • hadr
  • odvzdušňovací klíč pro radiátory (seženete doslova za hubičku)

Nejprve položte hadr pod radiátor, příp. jej omotejte kolem ventilu. Hadr zachytí vodu, která uniká z ventilu. Poté nasaďte speciální odvzdušňovací klíč a podržte připravenou nádobu pod ventilem. Pomalu uvolňujte ventil. Ve většině případů brzy uslyšíte mírně zasyčení. Pozor, abyste se horkým unikajícím vzduchem neopařili. Poté, co syčení zmizí (přestane unikat vzduch, který v systému nechcete), začne z ventilu téct voda. V tuto chvíli je radiátor odvzdušněný a vy můžete uzavřít ventil. Pokud jste před odvzdušňováním odstavili oběhové čerpadlo (týká se majitelů rodinných domů), znovu jej zapněte.

Příčiny zavzdušnění

Pokud se vám otopná soustava zavzdušňuje velmi často, doporučujeme kontaktovat odborníky v oblasti topenářství. Příčinou mohou být (drobné) netěsnosti v systému, kolonie bakterií (a produkty jejich metabolismu – plyny, agresivní látky), kombinace měděného vedení s hliníkovými radiátory, nevhodné trubky na vodu, malá expanzní nádoba u kotle atp.

 
 
exit();