Také fotovoltaické systémy si žádají servis a údržbu

Bez údržby se neobejde téměř žádné zařízení. A fotovoltaické systémy nejsou v tomto žádnou výjimkou. Zanedbání servisu fotovoltaických panelů může v lepším případě způsobit snížení efektivity (a tedy rentability instalace). V horším případě může dojít k ohrožení majetku či zdraví.

Pravidelnými kontrolami konstrukčních částí lze předejít uvolnění panelů

Fotovoltaická zařízení se sice pyšní mnohaletou životností. To ale neznamená, že svoji práci odvedou efektivně a spolehlivě bez nutné údržby. V rámci revize fotovoltaických zařízení je vhodné v pravidelných intervalech kontrolovat, zda nedošlo k uvolnění fotovoltaických panelů. Jejich pád by kromě snížení výkonu instalace mohl způsobit škodu na majetku či dokonce na zdraví.

Přechodový odpor – jeden z nejčastějších problémů

Přechodový odpor označuje elektrický odpor, který vzniká ve spojích vodičů. Jde o nežádoucí jev, při kterém dochází k produkci tepla. Bohužel se jej nelze zcela zbavit. Funkční jističe, pojistky a svorky nicméně zajistí, že vyprodukovaného tepla nebude příliš (resp. nebude ho tolik, aby dokázalo způsobit požár).

Pravidelné revize = zefektivnění chodu elektrárny

Je jedno, zda máte na střeše několik málo fotovoltaických panelů pro ohřev vody anebo vlastníte obří solární park o rozloze několika hektarů. Jednoznačně doporučujeme provádět pravidelné revize. U menších zařízení do cca 50 kW se doporučuje kontrola alespoň dvakrát ročně. U větších instalací jsou vhodné čtvrtletní či měsíční intervaly. Pravidelné revize na fotovoltaické zařízení optimalizují jeho výkonnost (i jeden vadný článek může snížit výkon celé série), prodlužují životnost a předcházejí vzniku rozsáhlejších defektů. Revize fotovoltaických panelů jsou často smluvně vyžadovány bankami, je-li fotovoltaické zařízení budováno na úvěr. Provádět revize alespoň jednou za čtyři roky pak vyžaduje norma ČSN331500. Se vzorem revize na fotovoltaické zařízení ani s formátem revizní zprávy si lámat hlavu nemusíte. Postačí, když si službu objednáte u subjektu, který revizní zprávy zpracovává v souladu s touto normou. Kontaktujte nás na svitak@svitak.cz nebo telefonicky na zelené lince 800 217 233, kde vám tuto službu rádi zajistíme.

Řada diagnostických metod

Kontrola kondice vašeho fotovoltaického zařízení může proběhnout s využitím řady diagnostických metod. Tou nejjednodušší je vizuální kontrola, při které technik kontroluje, zda není fotovoltaický panel prasklý či jinak poškozený. Dále se používá termovizní analýza, která dokáže odhalit např. teplotní nehomogenitu, zvýšení zmiňovaného přechodového odporu, zničení bypassové diody, odpojené stringy v modulu a celou řadu dalších defektů. Provádí se také voltampérová (VA) charakteristika, která umí efektivně a bez nutnosti demontáže fotovoltaického panelu odhalit jeho aktuální parametry. Vhodné je kontrolovat výkon elektrárny také pomocí analýzy dat z monitoringu, případně pomocí laboratorní analýzy.

Většinu defektů na fotovoltaických zařízeních lze snadno odstranit

Servis solárních zařízení vyžaduje znalosti a zkušenosti. Případné defekty ale zpravidla nebývá náročné odstranit. Občas vypoví službu fotovoltaické střídače, někdy stojí za problémem vadné diody či junction boxy. Samostatnou kapitolou je pak poškození panelů v souvislosti s přírodní katastrofou či vandalismem.

Řada firem specializujících se na servis solárních systémů nicméně v portfoliu svých služeb nabízí kromě samotných oprav fotovoltaických panelů i asistenční služby, které zahrnují např. i jednání s pojišťovnou. Do určité míry se tak dá říct, že můžete klidně spát i tehdy, prohnalo-li se nad vaší elektrárnou silné krupobití.

Pro více informací ohledně servisu fotovoltaických zařízení nás kontaktujte na zelené lince 800 217 233 nebo e-mailem na adrese svitak@svitak.cz.

 
 
exit();