Věděli jste, že za botník před bytem může hrozit až půlmilionová pokuta? Důvodem je požární ochrana

Botníky, skříně, horská kola… S těmito a řadou dalších odložených předmětů se běžně setkáváme na chodbách bytových domů. A třebaže nikomu za běžných okolností fakticky nevadí, v případě požáru či jiného ohrožení mohou zkomplikovat únik osob z domu. Za porušení předpisů požární ochrany navíc hrozí SVJ pokuta ve výši až 500 000 Kč.

Proč jsou botníky problém?

Možná si říkáte: “Proboha, komu by mohl malý botník vadit?” Ano, dost možná nikomu. Ale představte si, že v domě hoří a chodby jsou plné dýmu (takže nevidíte na dva metry). I malý botník může způsobit to, že při snaze o rychlý úprk z hořícího domu ve stresu zakopnete a spadnete. O vás pak lehce klopýtnou ostatní a hned tu máme sněhovou kouli, která se nabaluje a nabaluje. Řada lidí pak trpí na sníženou hybnost, ať už v důsledku invalidity, stáří či zranění. Zkrátka a jednoduše: únikové cesty chcete mít volné, i kdybyste si stokrát řekli, že vám pohodlí za to riziko stojí.

Za volné únikové cesty odpovídá SVJ

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, odpovídají za dodržování předpisů požární ochrany jednotlivá společenství vlastníků (SVJ). V případě, že SVJ tuto svoji povinnost nesplní, hrozí mu velice citelná pokuta ve výši až půl milionu korun.

A nejen to. Pokud by se v rámci šetření pojistné události (např. požáru) zjistilo, že v domě nebyly splněny předpisy o požární ochraně, je možné až pravděpodobné, že pojišťovna odmítne či zkrátí plnění.

Jak na záškodníky?

Mnohokrát jste souseda marně upozorňovali na to, že nesmí vedle dveří “parkovat” své kolo? Pokud dotyčný o protipožárních předpisech ví, ale ignoruje je, nezbývá nic jiného, než aplikovat donucovací mechanismy v souladu se stanovami SVJ. Většina SVJ má ve svých stanovách dohodnutý postup, pomocí něhož zabezpečí, aby byly předpisy splněny. Nejprve se většinou posílá vytýkací dopis s uvedením lhůty, do které mají být předměty uložené ve společných prostorách odstraněny. Pokud na něj rebelující soused nereaguje, není jiná možnost, než věci odstranit a uskladnit na jeho náklady.

Doporučujeme, aby byl mechanismus řešení takovýchto situací ošetřen přímo ve stanovách. Vymahatelnost ustanovení uvedených v domovních řádech totiž bývá nízká. Další možností je pak zavedení a hlavně vymáhání pokut.

V krajním případě se lze obrátit na soud

S těmi opravdu nejzarytějšími ignoranty domovních pravidel někdy není možné bojovat jinak než soudně. Lze podat tzv. negatorní žalobu, jejímž účelem je domáhat se toho, aby soused upustil od svého protiprávního jednání (tedy odstranil věci z chodby). Případný pravomocný rozsudek soudu se tak stává vymahatelnějším než smluvní pokuta na základě stanov. Náklady na odstranění a uskladnění věcí je pak možné regulérně vymáhat prostřednictvím soudního exekutora.

Třeba ale říct, že většina vlastníků na zásady požární ochrany nedbá jednoduše proto, že o nich ani neví, příp. jim úplně nedochází jejich smysl (nikdo jim ho nevysvětlil). Ale vraťme se na začátek. Představte si hořící dům v noci, chodby plné dýmu, nefunkční výtah, vy po zlomenině nohy o berlích. V takové situaci může i “hloupý” botník být tím, co rozhodne, zda z incidentu vyváznete, anebo nikoliv.

Minimalizace rizik

Ano, snadno se to říká. Rozhodně ale doporučujeme, abyste coby SVJ v této věci jednali rázně, a to i za cenu lehkého pošramocení sousedských vztahů, ke kterému může dojít. Aby krizová situace popsaná výše zůstala pouze v teoretické rovině, určitě nepodceňujte pravidelný servis svého kotle a údržbu otopné soustavy. Pokud váš kotel dosluhuje, obraťte se na profesionály s mnohaletými zkušenostmi, kteří vám pomohou vybrat a nainstalovat nový.

 
 
exit();